Venteliste
Regler for venteliste til boks eller plads i løsdriften administreres af bestyrelsen for Fanø Rideklub.

 

Regler for venteliste

 1. For at få boks i stalden eller plads i løsdriften, skal man stå på venteliste, som føres af Fanø Rideklubs bestyrelse. 
   
 2. Når en boks eller plads bliver ledig, tilbydes medlemmerne på ventelisten en boks eller plads i prioriteret rækkefølge i.h.t. ventelisten til overtagelse indenfor 14 dage. Der gives maks. 8 dages betænkningstid.
   
 3. Inden den nye lejer får tildelt en boks eller plads, vil de nuværende lejere i stalden eller i løsdriften have mulighed for at overtage (flytte til) den ledige boks eller plads. Dog sådan, at hvis det er en hesteboks der bliver ledig, har lejere, der måtte have opstaldet hest i en ponyboks, førsteret til den ledige boks. I alle tilfælde vil omrokering ske efter anciennitet.
   
 4. Har man som nummer 1 på ventelisten to gange efter hinanden afslået leje af en boks, vil man blive sat nederst på ventelisten.
   
 5. Fanø Rideklub har til enhver tid ret til at reservere ledige pladser til elevponyer.
   
 6. Beboerne i Rideklubben har forud for ventelisten ret til en staldplads. Overtagelse kan ske, når en plads bliver ledig.
   
 7. Det tillades lejere indbyrdes at bytte boks, såfremt der kan opnås enighed herom med de øvrige lejere i stalden.
   
 8. Ved eventuelt salg/overdragelse af en hest eller pony, som i forvejen er opstaldet i boks, overtages boksen automatisk af den nye ejer.
   
 9. Plads i løsdriften giver ikke ret til en hesteboks jf. pkt. 3, når en sådan bliver ledig. I sådanne tilfælde er ventelisten alene gældende.

 

Ønsker du at komme på ventelisten, kan du skrive til: bestyrelsenfanorideklub@gmail.com

Opdateret 2023

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk