Bestyrelsen i Fanø Rideklub 2024:

Formand: Mette Thiesen Bukholt
Næstformand: Lone Tøt
                  
Kasserer: Pia Larsen   

Kasserer: Vibeke Olsen  

Bestyrelsesmedlem og distriktsrepræsentant i distrikt 9: Karin Haubjerg Larsen. 

Suppleant: Kaja von Buchholtz

Suppleant: Mette Groth Haldan 

 

Bestyrelsens opgaver 
Alle administrative opgaver varetages af bestyrelsen i Fanø Rideklub. Arbejdet består blandt andet i administration af lejekontrakt, venteliste og tildeling af boks eller plads i løsdriften samt eventuelle omrokeringer i forbindelse hermed, tildeling af marker, bestille kunstgødning og evt. lave wrap. Endvidere arrangere Åbent Hus arrangement, lave underviserplan for sæsonen, holde styr på pasning og ridning af elevponyerne samt dyrlægebesøg og smed, indkalde til generalforsamling, søge kommunale tilskud, planlægge arbejdsdag, gennemgå regnskab og budget i samarbejde med kassereren, planlægge ridelejr og juleafslutning i samarbejde med aktivitetsudvalget. 

 

                      

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk