Bestyrelsen i Fanø Rideklub 2023:

Formand: Mette Thiesen Bukholt
Næstformand: Elisabeth Bay               

Sekretær: Sarah Lægs (suppleant)       
Bestyrelsesmedlem: Julie Koch 

Bestyrelsesmedlem: Debbie Lundbek 

Bestyrelsesmedlem: Lone Tøt

Suppleant: Kaja von Buchholtz

Kasserer: Ulla Jensen (udenfor bestyrelsen)

 

Bestyrelsens opgaver 
Alle administrative opgaver varetages af bestyrelsen i Fanø Rideklub. Arbejdet består blandt andet i administration af lejekontrakt, venteliste og tildeling af boks eller plads i løsdriften samt eventuelle omrokeringer i forbindelse hermed, tildeling af marker, bestille kunstgødning og evt. lave wrap. Endvidere arrangere Åbent Hus arrangement, lave underviserplan for sæsonen, holde styr på pasning og ridning af elevponyerne samt dyrlægebesøg og smed, indkalde til generalforsamling, søge kommunale tilskud, planlægge arbejdsdag, gennemgå regnskab og budget i samarbejde med kassereren, planlægge ridelejr og juleafslutning i samarbejde med aktivitetsudvalget. 

 

                      

                                                                                  

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk