Udvalg i Fanø Rideklub

I Fanø Rideklubs bestyrelse håber vi, at du vil tage del i udvalgsarbejdet i klubben. På den måde får du medindflydelse på klubbens aktiviteter og tiltag. I udvalgene har alle samme medindflydelse, uanset om du er medlem, støttemedlem, forælder til et medlem eller har tilknytning til klubben på anden måde. Som medlem af Fanø Rideklub er man forpligtiget til at hjælpe med arbejdet i klubben. Ved at være med i et udvalg kan man løse denne opgave. Af hensyn til klubbens og rideskolens drift skal visse udvalg bemandes af medlemmer af bestyrelsen. I andre udvalg skal der blot være en kontaktperson i bestyrelsen. Tovholdere og kontaktperson i bestyrelsen er fundet til de fleste udvalg, men vi mangler nogle medlemmer. Jo flere, der melder sig, desto bedre kan opgaverne deles ud. Der er en liste over forslag til opgaver/ansvarsområder til de enkelte udvalg. Denne liste gennemgås på et møde, hvor de forskellige udvalg aftaler, hvad de vil stå for. Nogle opgaver kan evt. flyttes til et andet udvalg, hvis det er relevant, og måske er der flere opgaver, som er relevant for ens udvalg. Der er ingen begrænsninger for, hvor mange udvalg du kan være med i, så hvis du brænder for flere områder - og hvis du har tid til det - så er det bare om at springe til.

Se de forskellige udvalg i dokumentet herunder:

https://admin2.e-hjemmeside.dk/upload/101198/doc/UdvalgiFanRideklub.pdf

Udvalg | gf-skoleparken.dk

 


5 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk