Fanø Rideklub

Stald:
4 hestebokse  - alle optaget
5 ponybokse
-  1 ledig

Løsdrift:
Lille: 2 ponyer - ingen ledige pladser
Stor: 3 heste - ingen ledige pladser

 

Leje af boks i stalden eller leje af plads i løsdriften
Nærværende regelsæt er gældende for leje af ovenstående i Fanø Rideklub.

Lejeaftale
I forbindelse med leje af boks eller plads i løsdriften underskrives en lejekontrakt med Fanø Rideklub, hvoraf de nærmere regler for lejemålet fremgår.

Forpligtigelser
Lejere i stalden og i løsdriften forpligtes ligesom alle andre der færdes på Rideklubbens område til at følge klubbens generelle sikkerhedsregler.

De enkelte lejere/ryttere har pligt til at deltage aktivt i det daglige arbejde i Rideklubben og deltage i staldmøder eller møder i løsdriften, hvor større beslutninger drøftes og evt. problemer løses i fællesskab. Det forventes, at alle udviser respekt for hinanden og medvirker til et godt klima i stalden og i løsdriften.

Administrative opgaver
De administrative opgaver varetages af bestyrelsen i Fanø Rideklub. Arbejdet består i administration af lejekontrakt, venteliste og tildeling af boks eller plads i løsdriften samt eventuelle omrokeringer i forbindelse hermed og tildeling af mark.

Priser og opkrævning
Opkrævning af betaling for boksleje eller leje af plads i løsdriften, hø eller wrap, strøelse og evt. foder varetages af kassereren i Fanø Rideklub.

Lejepriserne, hø, wrap og strøelse kan ses på prislisten.

Medlemskab samt facilitetskort er obligatorisk.

 

 

Opdateret 30. marts 2015

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk