Der er i øjeblikket to ledige bokse i stalden til opstaldning af heste, en ponyboks og to ledige pladser i løsdrift til vallakker. Ønsker du at komme i betragtning til en opstaldningsplads eller på venteliste, skal du kontakte bestyrelsen via mail: bestyrelsenfanorideklub@gmail.com

Stald:
2 hestebokse - ledige

1 ponyboks - ledig
 

Løsdrift:
Vi har 4 løsdrifter med plads til 3 ponyer/heste i hver.

  • Elevponyer hoppernes løsdrift - alt optaget
  • Elevponyer vallakkernes løsdrift - alt optaget
  • 2 løsdrifter til private opstaldere - to ledige pladser til vallakker

 

Leje af boks i stalden eller leje af plads i løsdriften
Nedenstående regelsæt er gældende for leje af ovenstående i Fanø Rideklub.

Lejeaftale
I forbindelse med leje af boks eller plads i løsdriften underskrives en lejekontrakt med Fanø Rideklub, hvoraf de nærmere regler for lejemålet fremgår.

Forpligtigelser
Lejere i stalden og i løsdriften forpligtes, ligesom alle andre der færdes på Rideklubbens område, til at følge klubbens generelle sikkerhedsregler.

De enkelte lejere/ryttere har pligt til at deltage aktivt i det daglige arbejde i Rideklubben og deltage i staldmøder eller møder i løsdriften, hvor større beslutninger drøftes og evt. problemer løses i fællesskab. Det forventes, at alle udviser respekt for hinanden og medvirker til et godt klima i stalden og i løsdriften.

Priser og opkrævning
Opkrævning af betaling for boksleje eller leje af plads i løsdriften varetages af kassereren i Fanø Rideklub. Lejepriserne kan ses på prislisten. 

Hø og wrap

Foder, hø, wrap, strøelse og andet anskaffes og betales af lejer selv. Da opbevaringspladsen indenfor er begrænset, skal man købe hø/wrap ind i fællesskab og være minimum 3 lejere om en bigballe hø/wrap. Wrap kan evt. opbevares udendørs efter aftale med bestyrelsen. 

Medlemskab samt facilitetskort er obligatorisk ved opstaldning.

Opdateret 2024

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk