Sikkerhedsreglement

Generelle krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter/tilhørssted:

- Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning – med undtagelse af ryttere med bagrytter (handicapridning) og voltigering.

- Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten (ikke sandaler og andet åbent fodtøj), med undtagelse af ryttere til voltigering.

- Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.

- Ingen fører en hest uden trense eller træktov.

- Ingen løber eller råber i nærheden af hesten.

- Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet.

- Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.

- Ingen anvender sporer uhæmmet.

- Ingen løse hunde på klubbens grund

 

Stalden:

- Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn.

- Er staldgangen mindre en 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste passere hinanden.

- Staldgangen og spiltovene(både i stald og hal) må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

- Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand.

- For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil.

- Heste må ikke være løse på staldgangen.

- Løb og råben er ikke tilladt i stalden, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke.

- Ingen løse hunde i stalden, da det kan være medvirkende til at starte en ulykke.

- Alle der har hest opstaldet, er selv ansvarlige for, at der hænger en tavle på boksen med telefonnumre til en kontaktperson i tilfælde af uheld.

 

Ridehus/-bane

- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm – med undtagelse af ryttere med bagrytter (handicapridning) og voltigering.

- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.

- Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning.

- Tilgængelige og synlige regler for ridning i ridehuset (der skridtes på hovslaget enkeltvis, passage venstre mod venstre).

- For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil.

- I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere.

- Der må longeres, hvis der højest er 3 i hallen, og man har spurgt de andre ryttere om lov. Hvis der kommer andre ryttere, må der max. longeres 10 minutter mere. Er der flere baner ledige, henvises der til en tom bane. I ridehallen er der mulighed for afskærmning, hvis man føler dette er nødvendigt, f.eks. i forbindelse med mindre ryttere. Der longeres kun i trense eller kapsun, ikke i grime. Hvis der trænes i henhold til metoder indenfor Horsemansship eller lignende, må der godt anvendes grime eller tilsvarende.

- Løse heste er kun tilladt i forbindelse med løsspringning. Efterfølgende rives bunden for huller.

- Hvis der er undervisning i hallen, skal man spørge underviseren, om man må komme ind og ride, før man går ind. Der skal råbes ’åbner’ og afventes svar, før man åbner porten.

- Hallen er åben for spring jf. undervisningsplanen. Hvis man vil springe på andre tidspunkter, hvor hallen er fri og der kommer andre ryttere, må der max. springes 10 minutter mere. Alle under 18 år må kun springe, hvis der er en person til stede over 16 år.

- Hvis man bruger remedier på banen, skal det være i samhørighed med andre ryttere på banen.

- Løsspringning er tilladt, hvis banen er fri, men kommer der andre ryttere, skal man indfange hesten og rydde banen for spring.

 

Terræn

- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.

- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.

- Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.

- Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.

- De der rider på elevponyer må kun ride i naturen ifølge med en person over 16 år.

- Medbring altid en mobiltelefon på turen.

- Ved ridning i flok har alle kendskab til fælles spilleregler for turen.

 

Foldene

- Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov.

- Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.

- For at lukke eller hente heste på folden, skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil.

 

Når ulykken sker

- Stands ulykken.

- Giv livreddende førstehjælp.

- Tilkald den nødvendige hjælp.

- Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.

- Førstehjælpskasserne er ved toilettet i stalden og i dommerhuset i ridehallen (samt de vigtigste telefonnumre).

Making Safety More Efficient and Effective ยป CBIA 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk