Fanø Rideklub

 

Referat Generalforsamling torsdag den 26. februar 2015

 

1.

Valg af dirigent

Lone Frank – Der er indkaldt rettidigt via Fanø Ugeblad og mails til medlemmerne.

 

2.

Formandens beretning

Ingen indsigelser – ingen spørgsmål

 

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år

Regnskab 2014: Overskud på 13.620 kr.

 

Der har været store udgifter i forbindelse med stuehuset 27.514 kr.

 

Jakob har i 2014 fået 3500 kr. i løn for fjernelse af hestepærer og klargøring af wrap.

Bestyrelsen søgte penge ved OK og fik til driften af elevponyerne 4000 kr. som dækkede udgiften til Jakob.

 

 

Stor udgift på beslagsmed i 2014 pga. ubetalte regninger for 2013 samt at 2 elevponyer har fået sko på.

 

Huslejen i stuehuset er steget med 50 kr. pr. måned.

 

Der er budgetteret med 20.000 kr. i indtægt for dragefestival, da der ellers vil være underskud på budgettet, hvilket der ikke må være.

 

Forventer et budget med 483.300 kr. i indtægter og 482.950 kr. i udgifter.

 

Regnskab 2014 og budget 2015 blev begge godkendt.

 

4.

Fastsættelse af kontingent

Prisstigning på 10 %

Junior: 440 kr.

Senior: 565 kr.

Mindre børn: 220 kr.

Passive: 330 kr.

 

5.

Behandling af indkomne forslag

Fordeling af udvalgsposter og ansvarsposter blandt klubbens medlemmer.

-Se fordelingen på opslagstavlen i Ridehallen samt på hjemmesiden.

 

 

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

Pia Larsen og Ove Pedersen på valg. Pia Larsen ønskede genvalg og blev valgt.

Ove ønskede ikke genvalg. Sanne Hansen valgt til kasserer.

Trine Povelsen og Niels Brinch fortsætter i bestyrelsen.

Der mangler stadig et medlem til bestyrelsen  og 2 suppleanter, hvorfor der indkaldes til Ekstraordinær generalforsamling søndag den 15. marts 2015 kl. 19

 

7.

Valg af revisorer og revisorsuppleant

Bent Kruse Madsen og Ove Pedersen

8.

Evt.

Stor tak til Ove for 7 år som kasserer.

 

 

Referent Sanne H. Hansen

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk