Fanø Rideklub

Generalforsamling d. 7 februar 2013

 • Valg af dirigent
  - Palle blev valgt, indkaldelsen blev godkendt

   
 • ‏Formandens beretning for det forløbne år
  - Stuehuset er blevet lavet
  - Der er kommet to nye elevponyer, Speedy og Sascha, det går fint med alle elevponyerne
  - Der er blevet startet voltigering, det går godt, mange af pigerne er med, de skal lave opvisning i cirkus til sommer
  - Der har været afholdt venskabsstævner i pony games, og Sydjysk mesterskab samt landsfinaler, derudover er der blevet afholdt voksen pony games stævne
  - Der har været dragefestival, det gav et godt overskud, og vi holdte klubhygge om fredagen
  - Sportsudvalget har afholdt orienteringsridt, hvilket var en succes
  - Juan har været her et par gange og undervist i dressur, hvilket der har været fin tilslutning til
  - Det har været et turbulent år med mange udskiftninger i bestyrelsen

   
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år til godkendelse.
  - Ove gennemgik regnskabet for 2012
  Det endte med et underskud på 114.852
  - Lånet er gået igennem, vi har fået udbetalt ca. 214.000 og får udbetalt de sidste 80.000 når projektet med stuehuset er færdigt.
  - Ove gennemgik budgettet for 2013 - Det blev diskuteret om dragefestivalens eventuelle overskud skal indgå i budgettet
  - Ove gennemgik lånet til renovation af stuehuset og, hvad pengene bliver brugt til
  - Der er 20 der kan godkende regnskabet, 2 der ikke kan. Budgettet er godkendt.

   
 • Fastsættelse af kontingent
  - Der bliver ingen stigninger på kontingentet dette år.

   
 • Behandling af indkomne forslag
  - Der var ikke nogen indkomne forslag

   
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter (alle over 18 år)
  - Anja var på genvalg. Thomas, Chalott, Anita og Helle bliver siddende. Pia N. er på valg (suppleant). Bestyrelsen består af; Anja Andresen, Pia Larsen, Pia Nielsen, Thomas Lægs, Chalott Jakobsen, Anita Rasmussen, Helle Bus. Der er pt. ingen suppleanter, derfor søges 2!
  - Til næste generalforsamling er Chalott, Helle, Anita og Thomas på valg.

   
 • Valg af‎ ‏2‎ ‏revisorer og 1 revisorsuppleanter.
  - Bent Haldan og Bent Madsen vil gerne fortsætte, Palle Rasmussen er suppleant.

   
 • Eventuelt (ikke beslutningsdygtigt)
  - Klubbens vision (fremtid)
  - Bestyrelsens plan fra efteråret frem til nu har været, at få alle hængepartierne på plads; lån, ridebane, elevafdeling, lejekontrakter
  - Michael Bus informere: Der er kommet nogen af lysstofrørene til hallen, de bliver sat op i morgen fredag udenfor
  - Michael Bus informere: Kommunen har stadig ikke fundet ud af om vi kan få flyttet stolperne om til den anden parkeringsplads
  - Der blev snakket omkring den udendørs dressurbane som skal laves
  - Der blev snakket om sikkerhedsreglementet, som vil blive sendt ud så medlemmerne kan komme med feedback derpå
  - Der kom et forslag om at flytte frispringning fra onsdag til fredag, da det er et problem for mange at de først kan ride sent.

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk