Fanø Rideklub

Formandens beretning for 2015

Elev ponyerne

Det overordnede ansvar for elevponyerne har Kjeld haft. Kjeld har lavet vagtplaner og sørget for at vores fire ponyerne har haft det godt. Det har været en stor opgave og derfor tusind tak til Kjeld og de der har hjulpet til. Bestyrelsen besluttede på baggrund af de få der gav en hånd med, at få Jacob til at tage de manglende vagter. Dette har selvfølgelig betydet en øget økonomisk omkostning for klubben, men havde vi ikke valgt den løsning var ponyerne ikke blevet passet tilstrækkeligt. I perioder har der været flere, der har taget vagter og det har betydet rigtigt meget, selvom det tager lidt mere tid at få logistikken til at hænge sammen. Det er helt fantastisk, hvor meget det betyder at bare nogle flere melder sig på listen. Tusind tak for det.

 

Der har været en stor udgift på dyrlægebehandlinger til Abbey, og takket være Anna og Katalina, som nu træner Abbey, så kan vi igen bruge hende i undervisningen og Abbey har det super godt og trives.

 

Stuehuset

Ved ombygningen af stuehuset har man nedlagt det oprindelige varmesystem og erstattet det med elvarme og en varmepumpe. Det giver store udfordringer med tilstrækkelig af varme i huset. Vi har undersøgt forskellige muligheder for varme, og lige nu er vi ved at kigge nærmere på isolering af gulvene. Stuehuset vil fremover være en økonomisk byrde for klubben, fordi der vil være løbende reparationer, der skal udføres og huslejen dækker kun klubbens lån til huset. Huslejen er baseret på kvaliteten af det udlejede og kan derfor ikke bare reguleres i forhold til de løbende udgifter der er på et sådant gammelt hus.

 

Opstaldning

Stalden er fyldt op på nær en pony boks. Jeg fornemmer, at de, der er i stalden har det rigtigt godt med hinanden og hestene fungerer godt sammen. Den store og den lille løsdrift fungerer også fint.

 

Udlejning af bokse og sommergræs

Der har været stor efterspørgsel på at leje boks og græs hos os i sommeren. Vi har lejet ud til nogle hyggelige familier og samlet tjent kr. 8.200. Det har været en god oplevelse, at have unge piger ovre fra den anden side på besøg, og jeg tror, at der er opstået nye venskaber.

 

Det er et stort arbejde med logistikken og indkvarteringen, men hvis det giver en god oplevelse for vores egne piger og de der kommer, så vil vi fortsætte, så længe vi har muligheden.

 

Fanø Cup

Der var stor tilslutning fra klubbens medlemmer til opsamling af affald på «campingpladserne» ved Fanø Cup. Det var en hård weekend, men klubben tjente kr. 10.000.

 

Dragefestival

Med Torben som den primære tovholder for Dragefestivalen har klubben igen lavet en fantastisk festival. Overskuddet fra Dragefestivalen betyder rigtig meget økonomisk for klubben. Så tusind tak til alle jer som deltager i dette arbejde.

Åbent hus

Klubben havde arrangeret Åbent Hus og bød på et godt program med dressur opvisning af Johannes, Katalina og hendes 2 veninder, der viste og fortalte os om Horsemansship, børnene med fuld fart på i pony games og ride lege hvor børnene kunne konkurrere med hinanden.

 

Fastelavnsfest

Der har været fastelavnsfest, en god dag med masser af ride aktiviteter og konkurrencer.

 

Ridestierne på Fanø

Skov og Naturstyrelsen har spurgt Fanø Rideklub om vores erfaringer med at bruge ridestierne på Fanø. Jeg indkaldte medlemmerne i klubben til en snak så man i fælleskab kunne give en tilbagemelding. Da Camilla Baun også deltog i snakken gav vi vores fælles bemærkninger og forslag til Skov og Naturstyrelsen.

 

Ride aktiviteter

Elisabeth har sammen med Fanø Kommune skabt en mulighed for at tage projektklassen med ud på ride skolen en dag om ugen, hvor børnene kan være sammen med vores ponyer og ride. Det er mit indtryk, at børnene holder meget af dette afbræk i deres hverdag, og samtidigt er jeg stolt over at Fanø Rideklub kan tilbyde et attraktivt tilbud til Kommunen.

 

Sportsudvalget har arrangeret dressurstævner jævnt fordelt hen over året. Det er dejligt når medlemmerne bakker op og specielt er det dejligt at opleve at vores unge ryttere også har mod på at være med. Udvalget havde arrangeret et springstævne, hvor der først var undervisning og derefter blev der sprunget et program som blev bedømt.

 

Katalina havde arrangeret en ridetur i naturen. Der mødte nogle børn op sammen med deres forældre og sammen med en af vore sommergæster havde de en rigtig hyggelig tur i det grønne.

 

Der har været venskabsturneringer i Ponygames, og Teamcup hvor børnene med stor arrangement har deltaget.

 

Juleafslutning lagde vi sammen med et dressur stævne. Vi havde et par hyggelige timer med deltagelse fra børn, unge, og voksne.

 

Brigitta havde arrangeret et dressurkursus ved Arthur Kottas, tidligere berider ved den spanske rideskole i Wien.

 

Børneridning og ride undervisning

Der er sat et undervisningsprogram sammen, med stor hjælp fra de frivillige undervisere. Elisabeth har 3 let øvede hold. Pia N. har 2 ponygames hold. Lisette og Trine har haft 2 begynderhold. Ulla og Karen har et øvet hold. Mette har et voksen hold. Lena har et øvet hold.

Klubben er utroligt taknemmelig for jeres indsats.

Vi har fuld knald på børneridning hver søndag. Det er helt vidunderligt at se alle de glade og forventningsfulde børn, som elsker at komme hver søndag for at ride. Vi tager børnene og deres forældre med på tur i naturen.

 

Vores undervisningsprogram har i år bidraget med mange penge til klubben.

 

Medlemstal

Vi har i løbet af året været 100 medlemmer i klubben, helt fantastisk. Det er dejligt at se, at der er den store opbakning til ride klubben, selvom ride klubben er en af mange fritids tilbud på Fanø til børn, unge og vokse.

 

Afslutning

Jeg vil sige mange tak til alle de, der har været med til at få ride klubben til at fungere som et rart og spændende sted at være. Det er nødvendigt med medlemmernes store opbakning til de mange frivillige opgaver, der er i en medlems ejet ride klub som vores, hvis ride klubben skal kunne fungere.

Det er mit ønske, at vi også i 2016 og fremover, har mulighed for at drive et fristed som Fanø Rideklub, med en engageret medlemsskare, som holder af at komme i ride klubben og holde gang i ridesporten på Fanø.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Niels, Rikke, Sanne og Trine for jeres store indsats i klubben og for det gode samarbejde vi har i bestyrelsen.

Tak til jer som har taget sig af nogle af de mange driftsopgaver: Vedligeholdelse af traktoren og minigræsslåmaskinen, vedligeholdelse af ridebanerne, vedligeholdelse af vandingsanlægget til den indendørs ridebane, sørget for at møddingen hver uge bliver samlet, gravet grøfter og holde dem rene, slå græs på springbanen samt gangarealerne om sommeren.

I de kommende år vil bestyrelsen arbejde videre på at optimere klubbens driftsmodel gennem større inddragelse af klubbens medlemmer. Bestyrelsen vil begynde at arbejde på løsninger til de regler, som vi skal opfylde i henhold til kravene for dyrehold; skal vi renovere stalden, skal vi bygge nyt, kan vi sælge stuehuset fra? Umiddelbart efter generalforsamlingen vil vi invitere medlemmerne til en drøftelse om, hvilke aktiviteter vi det næste års tid skal have i klubben; skal vi afholde stævner, skal vi have en bred vifte af aktiviteter eller skal vi koncentrere os om få. Bestyrelsen har behov for at vi sammen tager denne snak, så vi undgår at måtte aflyse aktiviteter, som der er nogen der har brugt lang tid på at arrangere og planlægge.

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk