Fanø Rideklub

Formandens beretning for 2014

Elev ponyerne

Det overordnede ansvar har Kjeld haft. Kjeld har lavet vagtplaner og sørget for at vores fire ponyerne har haft det godt. Det har været en stor opgave og derfor tusind tak til Kjeld og de der har hjulpet til. Bestyrelsen besluttede på baggrund af de få der gav en hånd med, at få Jacob til at tage de manglende vagter. Dette har selvfølgelig betydet en øget økonomisk omkostning for klubben, men havde vi ikke valgt den løsning var ponyerne ikke blevet passet tilstrækkeligt. I starten af 2015 har der været flere, der har taget vagter og det har betydet rigtigt meget, selvom det tager lidt mere tid at få logistikken til at hænge sammen. Det er helt fantastisk, hvor meget det betyder at bare nogle flere melder sig på listen. Tusind tak for det.

 

Rundbuerne hos elev ponyerne og i den store løsdrift

Bestyrelsen har fået lovliggjort rundbuerne ved Fanø Kommune.

 

Grøfter

Vi har fået gravet grøfterne, da det er vigtigt at grøfterne fungerer optimalt, så vi har mindre vand på markerne og vores arealer.

 

Arbejdsdag

På arbejdsdagen var bestyrelsen og familien Frank mødt op. Vi fik malet det meste af træværket ved stalden, grøften ved elev ponyerne og den store løsdrift blev klippen, og Pia N. og John lagde sten på vaskepladsen. Igen må jeg gøre medlemmerne opmærksomme på, at bygningerne, arealerne, ponyerne, stalde, hegn m.v. er vores fælles eje og det er vigtigt at du som medlem af Rideklubben giver en hånd med.

 

Stuehuset

Ved ombygningen af stuehuset har man nedlagt det oprindelige varmesystem og erstattet det med elvarme og en varmepumpe. Det giver store udfordringer med tilstrækkelig af varme i huset. Kjeld har fået etableret el radiatorer i huset, som et suppleant, her og nu, og vi er dermed endnu mere udfordret på det elektriske system. Derudover er toiletvindue og hoveddør blevet tætnet. Der er lagt et nyt rørsystem ind i køkkenet pga. tæring og et nyt køkkenskab. Vi skal i 2015 kigge nærmere på varmesystemet, så Hanne og familien kan holde varmen når det bliver koldt. Stuehuset vil fremover være en økonomisk byrde for klubben, fordi der vil være løbende reparationer, der skal udføres og huslejen dækker kun klubbens lån til huset. Huslejen er baseret på kvaliteten af det udlejede og kan derfor ikke bare reguleres i forhold til de løbende udgifter der er på et sådant gammelt hus.

 

Opstaldning

Lige så stille er stalden igen ved at blive fyldt op. Jeg fornemmer, at de, der er i stalden har det rigtigt godt med hinanden og hestene fungerer godt sammen.

 

Der har været lidt rokering i den store løsdrift, men med de tre heste, som står der nu, fungerer det godt. Den lille løsdrift fungerer også fint.

 

 

Udlejning af bokse og sommergræs

Der har været stor efterspørgsel på at leje boks og græs hos os i sommeren 2014. Vi har lejet ud til nogle hyggelige familier og samlet tjent kr. 7200. Det har været en god oplevelse, at have unge piger ovre fra den anden side på besøg, og jeg tror, at der er opstået nye venskaber.

 

Det er et stort arbejde med logistikken og indkvarteringen, men hvis det giver en god oplevelse for vores egne piger og de der kommer, så vil vi fortsætte, så længe vi har muligheden.

 

Dragefestival

Med Ove som den primære tovholder har klubben igen lavet en fantastisk festival. Overskuddet fra Dragefestivalen betyder rigtig meget økonomisk for klubben. Så tusind tak til alle jer som deltager i dette arbejde. Vi har i år brugt pengene til nyt hegn. Og her vil jeg give Kjeld, Lena og Trine en stor tak for hans indsats med at indhegne vores marker.

 

Åbent hus og 40 års Jubilæum

Hvilken dag, solskin og masser af mennesker. Klubben bød på et godt program med spring opvisning af Nathalie, dressur opvisning af Johannes, Anita og Pia N. med fuld fart på i pony games og ride lege hvor børnene kunne konkurrere med hinanden. Vi sluttede dagen af med Pia’s hjemme bagte lagkage og Elisabeth, der fortalte om klubbens historie gennem dens eksistens i 40 år.

 

Pinselejr

Traditionens tro blev der holdt Pinselejr i Fenjahytten. Børnene fik mulighed for at lære hinanden bedre at kende og der blev redet i naturen. Jeg vil give en stor tak til Pia N. og de forældre, som her yder en ekstra indsat for at lave indhegning til ponyerne og stå for hele arrangementet.

 

Fastelavnsfest

En god dag med masser af rideaktiviteter og konkurrencer. Helena Liburd blev kåret som bedste udklædte og fik en vandrepokal.

 

Projektklassen

Elisabeth og Pia N. har sammen med Fanø Kommune skabt en mulighed for at tage projektklassen med ud på ride skolen en dag om ugen, hvor børnene kan være sammen med vores ponyer og ride. Det er mit indtryk, at børnene holder meget af dette afbræk i deres hverdag, og samtidigt er jeg stolt over at Fanø Rideklub kan tilbyde et attraktivt tilbud til Kommunen.

 

Kursus om at holde sin hest sund

Katalina havde arrangeret en dag sammen med hendes dyrlæge, hvor der blev fortalt om hestens anatomi og hvordan du holder din hest sund. Det var en godt arrangement med mange fremmødte.

 

Aktivitetskalender

Bestyrelsen har opsat en stor årskalender ved rytterstuen, hvor arrangører kan skrive deres aktivitet i kalenderen. Vi håber hermed at undgå at vi i fremtiden laver arrangementer på samme tidspunkt.

 

Ride aktiviteter

Vi har haft dressurstævner jævnt fordelt hen over året 2014. Det er dejligt at medlemmerne bakker op og specielt er det dejligt at opleve at vores nye ryttere også har mod på at være med.

 

Et springstævne hvor vi først fik lidt undervisning for derefter at ride et program som blev bedømt.

 

Juleafslutning lagde vi sammen med et dressur stævne. Vi havde et par hyggelige timer med deltagelse fra børn, unge, og voksne og vi hyggede med æbleskiver og pølser.

 

Børneridning og ride undervisning

Der er sat et undervisningsprogram sammen, med stor hjælp fra de frivillige undervisere. Elisabeth har to begynderhold. Pia N. har et ponygames hold og et begynderhold. Erik har haft to hold et delvis drenge- og pigehold og et let øvet hold, hvor drenge- og pigeholdet er overtaget af Lisette. Tot har et begynderhold. Ulla og Karen har et øvet hold. Mette har et voksen hold. Lena har et øvet hold.

Klubben er utroligt taknemmelig for jeres indsats.

 

Vi har fuld knald på børneridning hver søndag. Det er helt vidunderligt at se alle de glade og forventningsfulde børn, som elsker at komme hver søndag for at ride. Vi tager børnene og deres forældre med på tur i naturen.

 

Medlemstal

Vi er 66 medlemmer og vi har desværre mistet nogle medlemmer - nogle af de ”store” piger, som skal videre.

 

Afslutning

Jeg vil sige mange tak til alle de, der har været med til at få ride klubben til at fungere som et rart og spændende sted at være. Det er nødvendigt med medlemmernes store opbakning til de mange frivillige opgaver, der er i en medlems ejet ride klub som vores, hvis ride klubben skal kunne fungere.

Det er mit ønske, at vi også i 2015 og fremover, har mulighed for at drive et fristed som Fanø Rideklub, med en engageret medlemsskare, som holder af at komme i ride klubben og holde gang i ridesporten på Fanø.

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk