Fanø Rideklub

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 10. september 2012

 

  • Velkomst af Susan Lauridtsen

Vi står i en situation, hvor vi kun er to medlemmer i Fanø Rideklubs bestyrelse – Susan Lauridtsen og Anja Andreasen. Derfor er det eneste punkt på dagsordenen, at få nedsat en hel bestyrelse.

Ove (kasser) kunne desværre ikke være her i dag pga. sygdom, men han ønsker fortsat at være udenfor bestyrelsen.

Forslag til ordstyrer: Mette Berg-Jensen. Vedtaget.

Lovligt indkaldt generalforsamling: Annonceret i Fanø Ugeblad i korrekt tid, samt udsendt til samtlige medlemmer pr. mail.

 

  • Valg af bestyrelse

Bestyrelsen har ingen forslag til nye.

Følgende ønskede at komme ind i bestyrelsen: Helle Bus, Torben Lægs, Charlott Jakobsen, Jeannette H, Anita Rasmussen – Pia Nielsen og Malene Stengård, som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

 

  • Evt.
    • Torben fortalte status på udlejning af stuehuset. Carsten flytter i løbet af ugen og ny lejer er klar på at komme ind når vi melder klar.

Der blev rejst nogle spørgsmål, som der skal tages beslutning om i bestyrelsen – holdning af høns, størrelse på husdyr generelt, låge i skuret og brændeovn/generelt varmekilde i huset.

  • Susan L gav kort info omkring undervisningsplanen. Der er kommet lidt flere hold til og derfor er der lavet om i planen. Underviserne kunne komme med yderligere rettelser og ændringer efter mødet. Underviserne står selv for at ”melde” folk på deres hold – husk at skrive i undervisningsmappen!
  • Elisabeth havde nogle forskellige arbejdsopgave-lister med, som hun fortalte om. Der var forskellige fremgangmåder oppe om vende ift. at få udført arbejde i klubben.
  • Charlotte ville gerne hjælpe med opsætning og opdatering af hjemmesiden.

 

- Slut -

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk