Fanø Rideklub

 

 

Referat bestyrelsesmøde den 27. maj 2015

 

Fremmødte: Trine, Sanne, Pia L, Niels og Rikke.

 

1.

Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet den 13. april 2015

Dagsorden og referat er godkendt.

2.

Meddelelser:

 

 

Susan Feldberg kommer tilbage til klubben i slutningen af juni måned. Susan får sin gamle boks, der hvor Goya står i dag. Hen over sommeren, er det aftalt med Susan, at hendes hest skal gå på græs sammen med de andre heste i den store løsdrift. Når hestene igen kommer ind for vinteren finder vi ud af en markopdeling sammen med stalden.

 

Den utætte samling på taget i stalden er blevet repareret.

 

Vi har søgt og modtaget penge fra OK-puljen til en ny vandvarmer til køkkenet. Vandvarmeren bliver sat op på fredag den 29. maj. Vaskemaskinen bliver også sat til og klar til brug.

 

Vi får sommergæster i juli måned, og det bliver dejligt med lidt mere liv på «gården».

 

Bestyrelsen for klubben har lavet følgende aftale med Politiet på Fanø:

Du må kun ride på cykelstien langs med Postvejen. Hestepærerne skal flyttes ind i græsset, hvis uheldet er ude. Det betyder, at du ikke må ride på de øvrige cykelstier, men skal ride på vejen. Når du rider på vejen gælder de samme færdselsregler, som hvis du cykler på din cykel.

 

Til vanding af hestene må lejerne gerne tage og udskifte den eksisterende vandslange med slanger fra det gamle skur. Hvis der mangler fittings eller andet så giv Pia besked.

 

3.

Gennemgang af økonomi ved Ove og Sanne

 

Der er brugt el de første 5 måneder i år for ca. kr. 15.000 og vi forventer at der for resten af året skal bruges el for kr. 8000,-. Der er budgetteret med kr. 12.000,-. Forbrug af el er brugt til opvarmning af den nye rytterstue samt el-radiator i køkkenet i stuehuset. El-radiatorerne i den nye rytterstue har nogle gange været skruet helt op og rytterstuen har stået badet i varme, så meget at vinduerne var fuldstændige duggede. En sådan forglemmelse koster mange penge og vi skal være meget opmærksomme på, at det ikke sker og hjælpe hinanden med at få slukket når vi forlader rytterstuen. Bestyrelsen overvejer om der skal sættes en måler på de el-radiatorer, som er monteret i stuehuset.

 

Ellers følger vi budgettet.

4.

LateNight på Fanø

 

 

Pia sender en invitation ud til medlemmerne for at høre om der er nogen som har lyst til at tage nogle af ponyerne ned i byen og give trækture til børnene. Trine og Pia tager ponyerne ned i byen den 29. juli. Sanne har aftalt at vi senest mandag den 1. juni giver besked om hvor mange onsdage vi vil deltage. Der er LateNight følgende onsdage: 8., 15., 22. og 29. juli samt 5.august.

5.

Lade eller løsning for opbevaring af halm, hø, traktor, spåner m.m.

Da hø, halm bliver ødelagt ved at ligge ude, snakkede vi om flere forskellige løsnings muligheder bl.a. at bygge et halvtag på nordsiden af hallen. Martin er i gang med at tegne og indhenter et tilbud på et skur/halvtag.

 

Trine undersøger forbrug af wrap/hø i stalden og den lille løsdrift. Pia undersøger omkring pris på en lade til opbevaring af wrap/hø til stalden og lille løsdrift samt til ponyerne og hvor der samtidigt også er plads til traktoren og redskaber.

 

Hvis du har forslag til løsninger eller gerne vil hjælpe, er du meget velkommen til at kontakte Pia.

6.

Gennemgang af klubbens bygningsforsikring, Niels

 

Reparation af låger og bokse i stalden

 

Vandvarmer

 

Niels læser bygningsforsikringen igennem og den gennemgås på næste møde.

 

Rikke beder Simon gennemgår stald mht. låger og bokse og får et tilbud på reparation.

 

Niels har møde med Deres VVS på fredag den 28. maj.

7.

Dragefestival

 

 

 

Torben deltog under dette punkt. Til Dragefestivalen vil der være musik fra Frode. Torben hører Danibo, om vi må invitere Fannikker. Bevilling er afleveret til Politiet. Torsdag den 18. juni og lørdag den 20. juni er der dragefestival. Torben sender en opgaveliste ud til medlemmerne.

 

Bestyrelsen opfordrer klubbens medlemmer til at sætte sig på opgaverne. Overskuddet fra Dragefestivalen er et af klubbens vigtige indtægter for at kunne drive klubben.

 

Søndag eftermiddag den 14. juni kl. 16 bliver ridehallen lukket. Hallen åbnes igen mandag den. 22, juni.

8.

”Åbent Hus”, Pia

 

 

 

Vi besluttede at sætte datoen til den 15. august 2015 kl. 10. Dansk Rideforbund har valgt ikke at afholde Åbent Hus for klubberne rundt omkring i landet.

 

Rikke og Pia vil gerne arrangere og vi håber at Elisabeth, ligesom de andre år, også vil hjælpe.

9.

Fordeling af ansvarsområder og opgaver, Pia

 

 

Bestyrelsen vil arbejde på at skabe en kultur i klubben, hvor klubbens medlemmer sammen hjælper til med at løse de opgaver som er i vores ride klub. I dag er det ofte de samme medlemmer, der løser disse opgaver, men det vil vi lave om på. I vores klub har vi nogle udvalg, hvor bestyrelsen har fundet nogle konkrete opgaver som skal løses. Udover opgaver under udvalgene er der en del andre opgaver, som også skal løses. Bestyrelsen sender snart en liste ud over alle disse opgaver, og vores tanke er, at alle medlemmer skal skrive sig på mindst én opgave.

10.

Planlægning af en ridedag i naturen for vores børnerytter, Pia

 

Pinselejren er blevet aflyst, da vi ikke har kunnet finde folk til at stå for arrangementet.

 

Vi arbejder på at arrangere en hyggeride dag i naturen i stedet for. Hvis der er nogen udenfor bestyrelses, som gerne vil være med til at arrangere - så giv os besked.

 

På næste bestyrelsesmøde skal vi aftale nærmere.

11.

Næste møde

Næste møde holdes den ???

 

Den 28 maj 2015, Trine Povelsen

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk