Fanø Rideklub

 

 

Referat bestyrelsesmøde den 13. april 2015

 

Fremmødte: Trine, Sanne, Pia L, Niels og Rikke.

 

1.

Konstituering af bestyrelsen: Formand, næstformand, sekretær

 

 

 

Formand: Pia Larsen

Næstformand: Rikke Rosenberg

Sekretær: Trine Povelsen

Medlem: Niels Brinch

Kasserer: Sanne Hansen

Suppleanter: Lone Frank Jensen og Mette Thiesen

 

2.

Meddelelser:

 

 

Gødningsprøver, Pia sender mail ud om gødningsprøver. Gødningsprøver sendes til Ansager gennem Bente.

 

Brandalarm i stalden skal tjekkes, der er sendt mail ud.

 

Susan Feldberg har skrevet sig på venteliste i stalden til en hesteboks pr 8.april 2015

3.

Gennemgang af økonomi Sanne

 

Økonomien ser fint ud og vi følger vores budget.

4.

Halvtag til halm og hø for den store løsdrift, Rikke

Da hø, halm og wrap bliver ødelagt ved at ligge ude, snakkede vi om flere forskellige løsnings muligheder: Halvtag på nordsiden af hallen, om man evt. kunne lave et rum i hallen til opbevaring eller et skur.   Rikke undersøger priser og muligheder, som gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

5.

Reparationer på stalden. Status for bygninger. Gennemgang af forsikringen, Pia og Rikke

 

Reparationer i stalden udføres hurtigst muligt af Henning Frosh og vi vil samtidig bede ham om status på stalden.

 

Niels læser Bygningsforsikringen igennem og den gennemgås på næste møde.

 

Brian gennemgår stald mht. låger og bokse og giver et tilbud på reparation.

6.

Harvning/vanding/pasning af ridehusbund og baner, Rikke

 

 

 

 

Harvning/vanding og pasning af ridehusbund og baner fungerer fint. Rikke og Erik harver og Ulla og Karen står for vandingsanlægget.

 

Vi vil dog opfordre alle til at huske engang imellem at rive hovslaget. Der står en rive ved ”døren” indtil ridebanen.

7.

Underskrift af vedtægter for Den Selvejende Institution, Fanø Ridecenter, Pia

 

 

 

Pia har sammen med bestyrelsen i den selvejende institution Fanø Ridecenter opdateret institutionens vedtægter. Bestyrelsen for Fanø Rideklub har underskrevet vedtægterne og de er givet videre til institutionens bestyrelse for underskrift.

 

Udover at få opdateret det sproglige i vedtægten så er den største forskel i vedtægten, at bestyrelsen for den selvejende institution fremlægger deres rengskab og budget til orientering på klubbens generalforsamling. Samt at medlemmer til bestyrelsen i institutionen vælges på klubbens generalforsamling.

8.

Fordeling af ansvarsområder og ansvarlig for udvalg, Pia

 

 

Pia arbejder videre på en model så vi kan holde styr på hvem der gør hvad i klubben. Den diskuteres igen på næste bestyrelsesmøde.

9.

Fordeling af sommergræs, Pia

 

 

Staldens lejere havde nogle ønsker, som bestyrelsen kunne imødekomme. Der er hængt en plan op på opslagstavlen ved ponyernes foderfryser i stalden.

10.

Udlejning af faciliteter til sommergæster og udlejning af ponyer, Pia

Vi besluttede at vi anvender 2 af sandfoldene i juli måned til sommergæster. Det er en god indtægt for klubben og samtidigt giver det ekstra liv i klubben og nye venskaber.

11.

Opstilling af podie, forespørgsel fra Kataline, Pia

 

 

 

Katalina kan stille podie op mellem møddingen og den lille dressurbane. Katalina skal selv flytte den og slå græsset der. Hun skal være opmærksom på at børn eventuelt leger på den.

12.

Planlægning af en ridedag i naturen for vores børnerytter, Pia

 

Pinselejren er blevet aflyst, da vi ikke har kunne finde folk til at stå for arrangementet.

 

Vi arbejder på at arrangere en hyggeride dag i naturen i stedet for. Hvis der er nogen udenfor bestyrelses, som gerne vil være med til at arrangere - så giv os besked.

13.

Gennemgang af opgaveliste, Pia

Under bestyrelsesmøderne opstår der opgaver, som klubben skal arbejde med. Nogle af opgaverne ligger ude i fremtiden, men for ikke at glemme dem har vi lavet en opgaveliste. Den skal vi kigge nærmere på ved næste bestyrelsesmøde.

14.

Evt.

Ny vandslange til markerne skal opmåles og bestilles hjem.

14.

Næste møde

 

Næste møde holdes den 27. maj 2015 kl. 19-21 i rytterstuen i ridehallen.

 

Den 15. april 2015, Trine Povelsen

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk