Fanø Rideklub

Bestyrelsesmøde Fanø rideklub 11.september 2012.

Deltager: Charlott, Pia, Anita Rasmussen, Susan Lauridsen, Thomas Lægs, Malene Stengaard, Helle Bus, Anja, Jeanette Hingebjerg, Ove Pedersen.

Dagsorden:

  • Økonomien
  • Status på huset
  • Elevponyer
  • Fordeling af poster i bestyrelsen
  • Gæstemedlemsskab
  • Fordeling af udvalg
  • Færgen
  • Katte-regulering
  • Retningslinjer for henvendelse til bestyrelsen
  • Næste møde


Økonomien
Ove orienterer kort om den økonomiske situation i klubben. Det bliver aftalt, at bestyrelsen skal have en detaljeret gennemgang af økonomien på næste møde.

Ove orienterer om huset. Lånet i Nykredit er ikke hjemtaget endnu, og der skal undersøges om alternative lånemuligheder ved kommunen. Jeanette skal kontakte Torben, og høre nærmere om dette, og vende tilbage til bestyrelsen.


Huset
Huset er ikke helt klargjort endnu til ny lejer, da gammel lejer ikke er flyttet ud endnu.

Ove vil finde ud af hvor langt “vi” er i denne proces, og orientere bestyrelsen ved næste møde.


Elevponyer
Der vil blive taget stilling til elevponyer, når vi har overblik over økonomien. Bestyrelsen er enige om at vi skal have flere elevponyer, men vi skal først have overblik over hvilke ponyer vi har brug for.


Fordeling af poster i bestyrelser
Anja vælges til formand
Susan næstformand
Ove kasser
Jeanette sekretær
Pia 1. Suppleant
Malene 2. Suppleant


Gæstemedlemdsskab
Susan vil undersøge mht. gæstemedlemskab af Fanø rideklub ved arrangementer.

Bestyrelsen er enige om, at det kan være nødvendigt, at have nogen udefra med, hvis der skal stille hold til stævner, men stiller som krav, at det skal kunne godkendes af Dansk rideforbund.

Bestyrelsen mener det vil gavne klubben, jo flere der har lyst til at være med. Det må være op til den enkelte træner, at vurdere hvilket hold der skal stilles, og ryttere fra Fanø rideklub  skal selvfølgelig, så vidt det er muligt, have første prioritet.

Begrebet “så vidt det er muligt” lægger op til, at træneren har ansvaret for at vurdere om en rytter er klar, har niveauet, eller andet, som har indflydelse på deltagelse.

Bestyrelsen er enige om at droppe DGI-projektet, da der er rigeligt, at få styr på lige nu. Det lyder som en godt projekt, som kunne være spændende at deltage i, men kræfter skal lægges andet steds på nuværende tidspunkt.


Fordeling af udvalg:

Elev-ponyer
Charlott og Helle

Materiel:
Thomas

Hjemmeside:
Anita (der var tale om at Charlotte gerne ville hjælpe med hjemmesiden)
Bestyrelsen ønsker at hjemmesiden bliver mere brugervenlig og brugbar. Det ville være optimalt hvis al kommunikation kunne fremgår på hjemmesiden i stedet for alle de mails, der bliver sendt rundt. -Så medlemmer kun skal forholde sig til det der vedrører dem, deres barn eller hest.
Bestyrelsen ønsker også en god kalender på hjemmesiden, så arrangementer, undervisning, bestyrelsesmøder osv. kan ses i god til.

Undervisning og undervisningsplan:
Elisabeth
Der ønskes et møde med alle underviser hurtigst muligt. Bestyrelsen har et ønske om 4 årlige møder for undervisningen. Dato for disse møder kommer så hurtig som muligt.

Klubkøkken:
Anja
Der er et ønske om, at medlemmer bliver bedre til at rydde op efter sig i køkkenet, og egentlig også generelt. Der er alt for mange som ikke rydder op efter sig. Der er stillet forslag om at køkkenet bliver lukket med kodelås, så man ved hvem der får lov at bruge køkkenet og derfor også har ansvaret for oprydningen, og tingene i køkkenet.
Elkedlen som bliver brugt til at varme vand, kunne stilles i rytterstuen.
Der er foreslået at de unge ryttere som bruger rytterstuen skal lære at rydde op efter sig, og at der bliver lavet en turnusordning, juniorudvalget vil arbejde videre med denne ide.
Ligeledes er der ønske om at toilettet bliver holdt rent. Her vil vi opfordre til at de der bruger toilettet sørger for at holde det rent.

Sportsudvalg
Pia

Juniorudvalg
Helle og Jeanette

Festudvalg
Thomas, Charlott og Jeanette

 

Færgen
Fremover, skal man underskrive bonen fra færgeoverfarten og man skal bruge sit navn og IKKE nummerplade nummer. Ove bruger alt for meget tid på, at finde ud af hvem der har brugt færgen. Dette kan undgås ved at skrive sit navn og under skrive bon’en.

 

Katte-regulering
Vi skal have gjort noget ved nogle af de katte som er i stalden. Jeanette vil høre sin mand om det er muligt at sætte en kattefælde op, så de halv-vilde katte kan fanges og aflives. Vi skal have kat i stalden men ikke vilde og halv syge katte, som få killinger i et væk

 

Retningslinjer for henvendelse til bestyrelsen
Vi i bestyrelsen synes det er nødvendig med nogle retningslinjer for, hvordan vi ønsker at blive kontaktet af medlemmer.

Vi synes det er vigtigt at slå fast, at vi først og fremmest er forældre, ryttere, undervisere og andet, når vi kommer på rideskolen. Rideskolen skal være et fristed hvor vi kan komme og nyde samværet med hinanden og vores heste.

Alle i bestyrelsen er enige om, at al henvendelse, vedr. rideklubbens drift, fremover skal være på skrift, helst pr mail.

Stalden er IKKE stedet, hvor man står og diskuterer uenigheder mellem medlemmer eller uenigheder om bestyrelsens beslutninger.

Der ønskes ikke henvendelser på sms eller telefon. Der kan selvfølgelig være ting, så som syge heste, væltet hegn, aflysning af undervisning, eller elev som ikke kommer til undervisning osv,  hvor personlig henvendelse er nødvendigt.

Personsager eller andet, hvor medlemmer ikke kan blive enige eller har spørgsmål, ændringsforslag til klubbens retningslinjer, undervisning mm. sendes skriftligt til bestyrelsen med indsenderens eget forslag til løsning af problemet/konflikten.

Personsager hvor medlemmer ikke er enige i andres måde at passe/omgås heste på, skal ikke løses af bestyrelsen, med mindre der er tale om decideret vanrøgt eller overtrædelse af retningslinjerne.

Alle skriftlige henvendelser, som er modtaget senest 7 dage før bestyrelsesmødet vil blive drøftet, og besvaret skriftlig.

Vi vil så snart det er muligt lægge datoerne for bestyrelsesmøderne ud på hjemmesiden, eller vil næste møde altid står i mødereferatet.

Næste bestyrelsesmøde Torsdag den 4. Oktober  19.00 hos Jeanette

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk