Fanø Rideklub

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 22.maj 2014

 

Fremmødte: Pia Larsen, Pia Nielsen, Trine Povelsen, Ove Pedersen og Sanne Hansen

1.

Status regnskab

Følger budget

 

2.

Status dragefestival

Ove og Thomas har lavet plan over ridehallen mhp. opstilling af scene, bar osv.

Ove har styr på de forskellige opgaver, og der kommer mail ud til medlemmerne, hvilke opgaver de kan tilmelde sig.

 

3.

Ansøgning om penge fra Fanø kommune og sparekassen.

Pia L. ansøger Fanø kommune om penge til voltigeringshest.

Pia L. ansøger sparekassen om penge til pinselejr.

4.

Status pinselejr

Der er kun 4 tilmeldte børn. Der er sendt en reminder mail ud til medlemmerne om sidste tilmeldingsdato.

 

5.

Status Abbey

Bente (dyrlæge) har lyttet på Abbey, og har ikke kunnet høre noget væsentlig på hendes lunger, men Abbey har hvæst lidt, når hun har løbet. Virker glad og tilfreds.

Skal trappes ned i sin medicin mandag den 26. maj.

Abbey skal tilbage på rideskolen 7.-8. juni og tages langsomt i brug.

 

6.

Markinddeling

Folk har fået opfyldt de ønsker de havde.

Lort skal på mødding, og hvis ikke, da lade det ligge og slå det. Samme regler for ferieheste.

Ferieheste skal give 50 kr. pr. dag for græs/mark.

Ferieheste skal have ren ormeattest.

 

7.

Hvem er kontaktperson til de forskellige udvalg fra bestyrelsen.

Reparations-/og vedligeholdelses udvalg: Pia Larsen

Dragefestival: Ove Pedersen

Sportsudvalg: Trine Povelsen

Breddeudvalg: Pia Nielsen

Køkkenudvalg: Sanne Hansen

 

8.

Hvordan får vi fordelt arbejdsopgaverne blandt klubbens medlemmer

Overføres til næste møde

Ideer under opsejling

 

 

 

9.

Elisabeth/projektklasse

Elisabeth har spurgt om brugen af elevponyerne til projektklasse.

Dette er i orden. Det koster 50 kr. pr. hest eller 10-turskort til 465 kr.

 

10.

Næste møde

Mandag den 11. august 2014 kl. 17.30 i rytterstuen.

 

11.

Evt.

Der var ikke noget til aktuelt.

 

 

Torsdag den 22. maj 2014: Sanne Hansen

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk