Fanø Rideklub

Referat bestyrelsesmøde mandag den 11. august 2014

 

Fremmødte: Pia Larsen, Pia Nielsen, Trine Povelsen, Ove Pedersen og Sanne Hansen

1.

Status regnskab

Følger budget.

Overskud på Dragefestival på 28000 kr.

Udlejning af marker/bokse til feriegæster 7200 kr.

 

2.

Meddelser siden sidst:

Byggesag

Ansøgning om penge iht § 18 i serviceloven,

Byggesagbehandling af løsdriften – ingen problemer. Pia L. laver det administrative arbejde.

Pia L. har ansøgt Fanø kommune om tilskud til voltiseringshest 40000 kr.

 

3.

Planlægning af arbejdsdag i rideklubben.

Pia N. henter stillads ved Franz. Ove køber maling og pensler. Trine står for forplejning.

 

4.

 Planlægning af åbent hus og jubilæum.

Pia N. laver kage.

Pia N. bestiller mad og drikkevarer i Tempo.

Sanne står i køkkenet.

 

5.

Pasning af elevponyerne i den nye sæson

Fodring og samling af hestepærer.

Kjeld sender plan ud.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at skrive sig på vagterne.

6.

Evaluering af Dragefestival.

Flere frivillige til at stå i bar

Bestyrelsen opfordrer folk til at tilmelde sig noget før til de forskellige opgaver.

 

7.

Evaluering af sommerudlejning af elevponyer og mark/stald.

Sommergæsterne har nydt det. De synes, vi har nogle fantastiske faciliteter.

8.

Opløsning af ventelisten

Vi opløser ventelisten til stalden.

Hvis stalden bliver fyldt op laver vi en ny liste.

Ved ønske om plads i stalden skal man rette henvendelse til Formanden.

 

9.

Hjemmesiden

Hjemmesiden skal fornyes lidt med nye billeder, opslag hver gang der sker noget i klubben.

 

10.

Fordeling af arbejdsopgaver blandt klubbens medlemmer

Flyttes til næste møde.

 

11.

Hvad skal vi gøre med stalden, markerne og hegn (som de private heste anvender) efter den 1. september, hvor der kun er 2 ponyer tilbage

Pia L. tager kontakt til familien Lægs og Bus om hvilken mark de skal bruge til vinterfold.

Strømmen bliver slukket på de marker der ikke bruges.

Vandet i stalden lukkes til vinter, da der ikke er nogen heste i stalden.

 

12.

Evt.

Ove tager kontakt til Jan Jepsen angående leje af Fenjagården til ridelejr i Kristi Himmelfartsdagene 2015.

Pia N. foreslår et sikkerhedskursus for både børn og forældre. Pia N. indhenter pris – punkt til næste møde.

Aktivitetskalender – næste møde.

Næste møde mandag den 6. oktober 2014 kl. 17.30 i Rytterstuen i Ridehallen.

 

 

Torsdag den 22. maj 2014: Sanne Hansen

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk