Fanø Rideklub

Referat bestyrelsesmøde mandag den 6. oktober 2014

 

Fremmødte: Pia Larsen, Pia Nielsen, Trine Povelsen, Ove Pedersen og Sanne Hansen

1.

Meddelelser siden sidst.

Pia L. leveret div. dokumenter, efter aftale med en sagsbehandler, i forbindelse med godkendelse for etablering af rundbuerne og ”det sorte skur” til Fanø Kommune og vi afventer at kommunen afslutter sagen.

 

Golfklubben har henvendt sig angående køb af marker til udslagsbane. Vi har ingen marker som vi kan undvære og derfor giver vi afslag.

 

 

Katalina vil gerne afholde et kursus – Hold din hest sund –

Klubben støtter projektet og betaler udgifter på 1000 kr.

 

Der er 2 ponyer der er lejet ud i uge 42.

 

Bestyrelsen fra Ridehallen har henvendt sig angående kontingentbetaling. – Vi besluttede at de fritages for kontingent til Rideklubben.

 

Ove meddeler at børneattesterne på underviserne Tot og Erik er i orden.

 

Kathrine Lægs har fået klippet/skåret sin grime op lørdag den 4.oktober. - Medlemmerne bedes se efter ubuden gæster. Ses der noget mistænkeligt kontakt politiet.

 

Lena Ørberg vil bestille tandlæge til sine heste – vi bestiller samtidig til elevponyerne.

 

Ove overvejer at stoppe til næste valgL

 

2.

Gennemgang af budget.

Følger budget.

 

3.

Gennemgang af opgaveliste.

Vi indfører en opgaveliste til de opgaver som ikke haster. Opgavelisten opdateres efter hvert møde og der vælges en ansvarlig til at udføre opgaverne.

 

 

4.

Evaluering af Jacob og fremtidig pasning af elevponyerne.

 

Da der er for få medlemmer til at ville tage de forskellige vagter til pasning af elevponyerne, har bestyrelsen valgt at betale Jacob for at tage disse vagter.

Jacob har i september måned  haft 7 vagter. Det er gået fint.

Der er ikke ret mange der har meldt sig i oktober måned til pasning af elevponyerne. Det er vigtigt at medlemmerne tager de vagter de har mulighed for ved tilmelding på den seddel som Kjeld sender ud på mail inden den første i hver måned. Ellers kan man også sende en sms til Kjeld hvis man har mulighed for at tage en vagt.

Pia L. undersøger hvordan en ansættelseskontrakt til Jacob skal se ud.

 

5.

Udarbejdelse af aktivitetsplan.

Aktiviteter meldes til Sanne som påfører aktiviteter i kalenderen på hjemmesiden. Samtidig skaffer Ove en stor kalender til Rytterstuen, så medlemmer kan se fremtidige aktiviteter.

 

6.

Kan man leje vores trailer, hvis man ikke er medlem?

Nej.

 

7.

Alarm i stalden.

Brandalarmen skal blive og Ove tjekker prisen på alarmen.

 

8.

Sikkerhedskursus

Rideforbundet kan afholde sikkerhedskursus man skal være 6-28 deltagere og det koster 3500 kr. for 3 timer. Tilmelding 5 uger før afholdelse af kursus.

Bestyrelsen finder en dag i foråret, hvor vi vil afholde dette kursus.

 

9.

Evt.

Næste møde mandag den 5. januar 2015 kl. 17.30 i Rytterstuen.

 

 

Onsdag den 8. oktober 2014

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk