Fanø Rideklub

Referat bestyrelsesmøde mandag den 5. januar 2015

 

Fremmødte: Pia Larsen, Trine Povelsen, Ove Pedersen, Niels Brinch og Sanne Hansen

Fremmødte til punkt 4: Mette Berg-Jensen, Charlott Jacobsen og Gurli Nickelmann

1.

Meddelelser siden sidst

Tarif/Trine og Emma er flyttet i stalden.

Lisette kommer med sin hest den 10. januar til stalden.

Skipper/Michelle opsagt i løsdrift pr. 31.12.2014.

Brigitta Madsen vil gerne arrangere ridekursus ved spansk ridelærer i marts 2015. På klubbens hjemmeside under sportsudvalget er der en nærmere beskrivelse af kurset.

 

2.

Gennemgang af regnskab 2014

Ove har gennemgået årsregnskabet. Skal revideres ved revisor.

 

3.

Snak om budget 2015

Budget for 2015 laver Pia L. og Ove. Kort overblik over budget fortæller, at der skal findes besparelser eller priserne skal hæves Bestyrelsen får budget til godkendelse inden fremlæggelse ved generalforsamling.

 

4.

 Bunden i Ridehallen

Med på mødet var bestyrelsen for Ridehallen Mette Berg-Jensen, Gurli Nickelmann og Charlott Jacobsen.

Bunden i ridehallen er for blød pga vand. Der er blevet kigget på drænrør, kloakrør og grøfter.

Grøfterne virker ikke ordentlig, og Pia arangere at vi får løst dette problem.

Vi må ikke bruge plæneklipperen langs ridehallen, da den slår tagrørene i stykker og vandet derfor flyder ud. De ødelagte tagrør er udskiftet.

Vi skal have lavet ny toplag på bunden i Ridehallen. Mette indhenter tilbud på nyt toplag. Mette Berg-Jensen vil harve banen.

Når vi har fået de forskellige tilbud samles vi alle igen og kigger på priserne og løsningsforslag.

5.

Gennemgang af opgaveliste.

Overføres til næste gang.

 

 

6.

Evt.

 

 

Referent Sanne H. Hansen

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk