Fanø Rideklub

 

 

Referat bestyrelsesmøde den 19. august 2015

 

Fremmødte: Trine, Sanne, Pia L, Niels og Rikke.

 

1.

Godkendelse af dagsorden til den 19. august og referat fra bestyrelsesmødet den 27. maj 2015

Dagsorden og referat er godkendt.

2.

Meddelelser:

 

 

Skov og Naturstyrelsen har spurgt Fanø Rideklub om vores erfaringer med at bruge ridestierne på Fanø. Pia L. indkaldte medlemmerne i klubben til en snak så man i fælleskab kunne give en tilbagemelding. Da Camilla Baun også deltog i snakken gav vi vores fælles bemærkninger og forslag til Skov og Naturstyrelsen.

 

Vi har haft en del sommergæster i juli og august måned. Gæsterne har været utrolige glade for at være hos os og de står i kø for og komme igen til næste år. Klubben har tjent ca. kr. 8000 på udlejning af marker og bokse.

 

Vi deltog en onsdag i Late Night hvor mange glade børn kunne få en ridetur på museumspladsen.

 

Den nysåede mark er lavet til wrap, men da der var en del ukrudt på marken har vi lavet en byttehandel med Michael Baun, som bruger det til sine køer.

 

Vi har haft «Åbent hus» og vi havde en dejlig dag og vejret var med os.

 

Der var stor tilslutning fra klubbens medlemmer til opsamling af affald på «campingpladserne» ved Fanø Cup. Det var en hård weekend, men klubben tjente kr. 10.000.

3.

Gennemgang af økonomi ved Sanne

 

Vi følger budgettet, som blev vedtaget af generalforsamlingen.

4.

Vedligeholdelse af bygninger

 

Den lille løsdrift får betalt materialer til en ny port.

 

I stalden bliver boksene repareret og der bliver sat nye vandkopper op i tre bokse, hvor de gamle vandkopper er defekte. Staldvinduerne bliver også lavet så de kan åbnes og lukkes efter behov.

 

Pia kontakter Bent Haldan for at få et tilbud på reparationer af murværket i stalden og  af staldens sokkel. Afhængig af prisen vil vi måske opdele reparationerne i to, hvor vi får Haldan til at udføre det væsentlige i år og venter med resten til næste år.

5.

Skur til opbevaring af hø og halm til den store løsdrift

Vi mener, at den bedste plads for skuret er på nordsiden af ridehallen eller i forlængelse af det sorte skur i løsdriften. Skuret skal have fast bund.

 

Rikke har talt med tømmer Lars, som laver et tilbud.

6.

Gennemgang af klubbens bygningsforsikring, Niels

 

 

Dette punkt blev udskudt til næste møde

 

 

7.

Dragefestival

 

 

Regnskabet er endnu ikke opgjort, så vi ved desværre ikke hvad overskuddet er.

8.

Aktivitetskalender

 

 

Det punkt er udskudt til næste møde.

 

Men vi aftalte, at Pia sender en mail rundt til medlemmerne for indkomne forslag.

9.

Stuehuset

Der har været lugtproblemer fra afløbet på toilettet. Da det ikke hjalp med rensning har vi haft en VVS ude for at afhjælpe problemet.

 

Niels vil tage en snak med Hanne i huset for at finde ud af en løsning vedr. den manglende varme i stuen. Samtidig vil han høre Hanne om hun vil male hoveddøren grøn, hvis vi stiller maling til rådighed.

10.

Planlægning af en ridedag i naturen for vores børnerytter

 

Katalina har søndag den 23. august haft 6 rytter med på en tur i skoven. De havde en hyggelig tur.

11.

Opbevaring af wrap

Den lille løsdrift køber deres wrap af Lars, som leverer en wrap rulle ad gangen. Deres wraprulle opbevares på sydsiden af ridehallen, hvor hestetraileren plejer at stå.

 

Den store løsdrift fodrer med hø og anvende bl.a.halm til bundmateriale. Hø opbevares i ridehallen og halm opbevares nord for ridehallen.

 

Wrap til stalden skal opbevares på paller nord for ridehallen.

 

Pia hører Michael Baun om, hvor mange wrapruller vi skal tage ad gangen og hvordan vores lejer og klubben skal betale for wrappen.

 

Lena har bestilt 10 wrap, Trine, Lisette, og Susan har hver bestilt 8 wrap og rideklubben har bestilt 20. Rideklubben har fået de første 8, som står på nordsiden af ridehallen.

12.

Kursus i førstehjælp

Katalina har spurgt bestyrelsen om vi kunne arrangere et kursus i førstehjælp. Punktet er udskudt til næste møde.

13.

Overskud af pølser

Niels har rester af pølser i sin fryser fra Dragefestivalen. Punktet er udsat til næste møde.

14.

Næste møde

Næste møde holdes den 30. september

 

Den 25. august 2015, Trine Povelsen

© 2019  Fanø Rideklub //  www.fanoerideklub.dk

Hjemmesideansvarlig: Bestyrelsen for Fanø Rideklub

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk